Compost

Stabiel, veilig, humusachtig eindproduct van gecontroleerd composteringsproces

Compostering

Bewerken van organische afvalstoffen met micro-organismen onder aerobe condities