Rasker, Myrna

Beeldend kunstenaar uit Nijmegen, die diverse technieken toepast. Naast schilderijen maakt zij mozaïeken van materialen, gevonden op struiktochten.

Paalwoning

Paalwoning

RDF

Brandstofmix van brandbare componenten uit bedrijfs- en/of huishoudelijk afval

RDF

Refused Derived Fuel

REACH

Registratie, Evaluatie, Autorisatie, Chemische Stoffen

Recovery

Verzamelwoord voor alle vormen van nuttige toepassing, zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen

Recycling

Terugwinnen en voor hergebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval

RES

Renewal Energy Sources

Richtlijn

Wetgevend instrument op basis van artikel 288 van het EU-Verdrag, veelal kaderrichtlijn genoemd

RIVM

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RMNO

Raad voor Ruimtelijk Milieu en Natuur Onderzoek