1980: Commissieberaad

Hoorzitting van de gecombineerde vaste kamercommissies van volksgezondheid en onderwijs op 21 januari 1980, over de positie van de academische ziekenhuizen

Een groot deel van het Kamerwerk speelt zich af in de vergaderingen van de Vaste Commissies. De procedurevergaderingen, waarin gesproken wordt over de planning van de werkzaamheden en waarin ook de ingekomen stukken – brieven van personen, instellingen, bedrijven en zo voorts – worden behandeld, zijn besloten. Maar hoorzittingen en de vergaderingen met bewindslieden – waaronder de (voor)behandeling van wetsvoorstellen – zijn openbaar. Vrijwel alle kamerleden zijn lid van meerdere vaste commissies. Zelf mocht ik de CDA Tweede Kamerfractie vertegenwoordigen in de vaste commissie voor volksgezondheid, milieubeheer, onderwijs en wetenschapsbeleid en economische zaken; en korte tijd de vaste commissie voor binnenlandse zaken en voor verkeer en waterstaat. Tussen juni 1977 en mei 1998 heb ik enkele honderden commissievergaderingen bijgewoond, vaak met een inhoudelijke bijdrage, waarvan de voorbereiding gelijk stond aan of meer was dan de inbreng voor een plenair debat. Ik bewaar goede herinneringen aan het commissieberaad, ook en vooral omdat daar de inhoudelijke diepgang vaak groet kon zijn dan in de korte plenaire debatten.