DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

Dibbets, Elzo

Ezo Dibbets: Arsenaal: Olied op paneel, 120 x 80 cm (2004)

Nijmeegs kunstenaar, die een heel eigen schildertechniek heeft ontwikkeld, het als resultaat indrukwekkende schilderijen, die door kenners met het trefwoord ‘soft-realisme’ worden geduid. Een fraai overzicht van panelen, waarop allerhande interieurs uiteenlopende stemmingen oproepen, is te zien op de video Interiors

Diftar

Gedifferentieerde tarifering van afvalinzameling

Downcycling

Recycling waarbij de inherente waarde van een materiaal vermindert

DSD

Duales System Deutschland

Duurzame energie

Energie uit duurzame bronnen (zonne- en windenergie, waterkrachtcentrales, getijde-energie, biomassa)

Dx

Verwijderingshandeling uit Bijlage II Kader Richtlijn Afvalstoffen (X=1-15)