KB

Koninklijk Besluit

KCA

Klein Chemisch Afval

Ketenbeheer

Beheer van de keten grondstof-productie-gebruik-verwijdering met minimale verspilling van grondstoffen en met zo min mogelijke emissies

KGA

Klein Gevaarlijk Afval

KRA

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

KWD-afval

Afval van kantoren winkels en diensten