1982: Groesbeek

Prinses Juliana opent het nieuwe Schoonoord

Prinses Juliana temidden van de bestuursleden en de directie van De Stichting Volwaanenenzorg (Groesbeekse Tehuizen) waar Schoonoord destijds deel uitmaakte

Bij het opruimen en ordenen van het archief van de Groesbeekse Tehuizen (nu onderdeel van Pluryn) kwam deeze ‘staatsiefoto’ te voorschijn. Met gepaste trots poseren de ‘boboos; van de Stichting Volwassenenzorg rond Prinses Juliana bij de officiele opening van Schoonoord, de verpleegafdeling van de Groesbeekse Tehuizen, waar bewoners met een bijzondere zorgvraag waren gehuisvest. De prinses wordt geflankeerd door Ds Leplanque, toon nog voorzitter van de Stichting Volwassenzorg en Frits van Gelder, op dat ogenblik interim-directeur. Kort na deze feestelijke gburtenismoest ik (links op de foto) het voorzitterschap overnemen, omdat Ds Leplanque plotseling uit het bestuur verdween. Zijn vertrek had waarschijnlijk te maken met de discussie over de wijze waarop de nieuwbouw van de Groesbeekse Tehuizen gestalte moest krijgen.

Ladder van Lansink, Beeldspraak, Knotsenburg en andere topics

Translate »