Compostering

Bewerken van organische afvalstoffen met micro-organismen onder aerobe condities