FEAD

Federation Europeen des Acitivités de Pollution et de l’Environment

FEBEM

Federatie van Bedrijven van Milieubeheer

Felen, Ted (1931 – 2016)

Ted Felen in zijn atelier (2007) - foto door Ger Loeffen voor 'Beeldspraak' door Ad Lansink (2007)

Ted Felen in zijn atelier (2007) – foto door Ger Loeffen voor ‘Beeldspraak’ door Ad Lansink (2007)

Ted Felen  was een een befaamde Nederlandse glazenier en  graficus, die ook mozaïeken maakte, en grote schilderijen. Met zijn zeefdrukken bereikte hij een groot publiek. Ted was een echte Nijmeegse kunstenaar. Hij overleed op 5 januari 2016 op 84-jarige leeftijd.

FEVE

Federation Europeen du Ver d’Emballage

FHG

Federatie Herwinning Grondstoffen

FNOI

Federatie Nederlandse Oud Papier Industrie

FOST PLUS

Belgische instantie belast met terugname van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong

Fracking

Breken van harde bodem- (steen-) lagen door na (horizontale) boringen onder hoge druk water, zand en chemicaliën in te spuiten. De ontstane scheuren blijven open door het zand, waardoor het z.g. schaliegas vrij komt.

FSC

Forest Steward Council

FSC-hout

Hout gecertificeerd door Forest Stewardship Council, internationale niet-gouvernementele organisatie, ondersteund door sociale en milieu-organisaties, houtimporteurs,  -verwerkers en -handelaren, bosbeheerders en organisaties voor de rechten van inlandse volkeren