Baltussen, Suus

Ladder volgens Suus Baltussen – Bronzen draagspeld

Kunstenares uit Nijmegen, die op verzoek van de GNMF (Gelderse Natuur en Milieufederatie) een draagspeld met als motto de ‘Ladder van Lansink’ ontwierp. Ik kreeg die speld bij mijn afscheid van de Gelderse Natuur en Milieu Nederatie (GNMF), die ik van 2003 tot (eind) 2011 had gediend als voorzitter. De benoeming tot Erevoorzitter van de GNMF werd onderstreept met de bijzondere draagspeld van Suus Baltussen.

Suus Baltussen vertelt in Bedburg Had aan Ans Lansink-van Dam wat zij met haar werk beoogt

De aanwezigheid van de kunstenares en haar echtgenoot Andreas Hetfeld bij bij mijn afscheid van de GNMF in Brummen was een complete verrassing. Ik had kende beide kunstenaars sinds 2007, via Galerie Stills.

Andreas Hetfeld ontwierp de Zonneboom, nadat ik hem mede op verzoek van de gemeente Nijmegen daartoe had uitgenodigd. Suus werkte ook mee aan de realisering van de Zonneboom.

Helaas overleed Suus Baltussen, na een slopende ziekte, op 17 augustus 2016. Een groot aantal familieleden en vrienden nam samen met haar echtgenoor Andreas Hetfeld tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in Zijdewind – vlak bij een door Suus gerealiseerd monumentaal kunstwerk – afscheid van een enthousiaste en bevlogen kunstenares, die naar menselijk maatstaf veel te vroeg gestorven is.

BAT

Best achievable techniques

BBP

Bruto binnenlands product

BBT

Best Beschikbare Techniek

Bedrijfsafval

Gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, afkomstig van bedrijven

Bewerken

Veranderen van de aard of hoedanigheid door behandeling met fysische en/of chemische en/of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering

Bijstoken

Afval na (voor)bewerking verbranden in electriciteitscentrale

Biodiversiteit

Verscheidenheid van leven op aarde, op niveau van genen, soorten en ecosystemen

BIR

Bureau of International Recycling