Nascheiden

Scheiden van ingezameld gemend afval voor definitieve eindverwerking (verbranden of storten)

Nedvang

Koepel organisatie van producenten en importeurs, belast met de collectieve uitvoering van het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton. De afkorting staat voor: Nederland van afval naar grondstof

NGO

Non Governmental Organisation

NIMBY

Not in my backyard

NMP

Nationaal Milieu Beleidsplan

NOTA

Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspecten Onderzoek (nu: Rathenau-Instituut)

Nuttige toepassing

Gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten voor een andere dan de aanvankelijke functie

NVMP

Stichting Nederlandse Verwijdering Metaal-elektro Producten

NVRD

Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement