OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

OVAM

Openbare Afvalstoffen Maatschappij voor het Vlaamse Gewest