RMB 2020

In 2020 zijn tot nu toe in Recycling Magazine Benelux de volgende columns verschenen:

2020.1 Circulariteitskloof over bron- of nascheiding van plastic afval

2020.2 Pacts en Deals over de torenhoge ambities van afvalbeleid

2020.3 Saamhorigheid troef over de gevolgen van Covid19

2020.4 Doorbraak over de invoering van statiegeld op plastic flesje

2020.5 Plasticrecyclage als verdienmodel

2020.6 Breekijzer of ijsbreker over de Duurzame Troonrede van Jan Jonker

In de loop van november verschijnt column 2020.7: Visie en vertrouwen over het pas verschenen boek ‘Industry 4.0 and Circular Economy’ van Antonis Mavropoulos en Anders Waage Nilsen (Wiley – ISWA) ISBN 978-1-119-69927-9. Ik schreef op verzoek van Antonis Mavropoulos voor dat boek een voorwoord

In december verschijnt column 2020.8 over een nog nader te bepalen onderwerp

Ladder van Lansink, Beeldspraak, Knotsenburg en andere topics

Translate »