RMB 2020

In 2020 zijn tot nu toe de navolgende columns verschenen

2020.1 Circulariteitskloof over de bron- of nascheiding van plastic afval

2020.2 Pacts en Deals over de torenhoge ambities van afvalbeleid

2020.3 Saamhorigheid troef over de gevolgen van Covid19

2020.4 Doorbraak over de invoering van statiegeld op plastic flesje