Cradle to Cradle

Ontwerpparadigma van Ms Donough en Braungart, waarin de industrie wordt gemodelleerd naar processen, die zijn ontleend aan de natuur en waarin materialen voedingsstoffen in een gezonde en veilige kringloop.