Handpicking

BRBS_d0657d

Handpicking aan lopende band
Bron: www.brbs.nl

Het met de hand selecteren en verwijderen van materialen, componenten of producten uit afvalstromen

HCA

Hoog Calorisch Afval

HDI

Human Development Index

Hergebruik

Het als product of materiaal opnieuw gebruiken van eeen afgedankt product of een geschikte afvalstroom

HHA

Huishoudelijk Afval

Hiemstra, Peter

Beeldhouwer, befaamd om zijn typische, keramische figuren. De Wolveman staat op een stalen ladder, die tijdens een expositie in Amsterdam de aandacht trok. De ladder hoorde bij het beeld, en bleek na enig onderzoek ook bij de prijs te zijn inbegrepen. Galeriehoudster Bianca Landgraaf uit Laren begreep pas later, waarom de ladder bijna evenveel indruk had gemaakt als de Wolveman.Hiemstra Wolveman

Huishoudelijk afval

Afvalstoffen van particuliere huishoudens, met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen