VA

Vereniging van Afvalbedrijven (vroeger: VVAV)

VAM

Vuil Afvoer Maatschappij (Wijster) Thans onderdeel van Attero

VAOP

Cooperatieve Vereniging van gemeenten, actief op de markt van herbruikbaar afval

VAR

Veluwse Afval Recycling (Wilp), thans onderdeel van Attero

Vergassen

Omzetting van vaste brandstoffen in energetisch laagwaardige gassen waarbij beperkte oxidatie kan plaats vinden

Vergisting

Afbraak van organische stof in zuurstofarme omgeving met productie van biogas

VHT

Vereniging Herwinning Textiel

VLAREA

Vlaams Reglement Afval Beheer