1973: Vierdaagse

Begroeting door Burgemeester Theo de Graaf

Henk Bergamin en ik arriveren keurig op tijd – omstreeks twee uur – bij de finish van (mijn eerste) Vierdaagse. Burgemeester Theo de Graaf en zijn echtgenote verwelkomen ons met bloemen. Achter Henk en mevrouw de Graaf staat de bokkenwagen met bier, die fractiegenoten Nol Smits en Guus van Leeuwe ons ter hoogte van het Radboudzienhuis hebben aangeboden. Hans en Jasper moeten de bokkewagen trekken, maar dat lukte niet. Henk en ik hebben toen de kar maar meegenomen. Voordeel was wel, dat de talloze bloemen op de kar gelegd konden worden.

Ladder van Lansink, Beeldspraak, Knotsenburg en andere topics

Translate »