Nol Smits

Nijmegen 20 maart 1938 – Nijmegen 4 februari 2015, winkelier

Arnold Johan Smits was de derde zoon in het met zeven kinderen gezegende gezin van Arnoldus Wilhelmus Dominicus Smits (Nijmegen 7 januari 1907) en Maria Louise Siegrist (Ubbergen 28 oktober 1906). De kleine Nol groeide op in de Breedestraat en bezocht de kleuterschool in de Waterstraat. Na de oorlog ging het gezin aan de Lange Hezelstraat boven boven de door opa Smits en Anna van Heumen opgerichte zaak in huishoudelijke artikelen. Nol volgde lager onderwijs bij de broeders aan de Hertogstraat. Toen hij op de ULO in de Gerard Noodststraat zat, hielp hij thuis al in de zaak. Na zijn militaire dienst werkte hij korte tijd bij Polman in Arnhem, voordat hij terugkeerde bij Smits van Heumen. De zaak aan de oudste winkelstraat van Nederland had inmiddels een naam opgebouwd, onder meer met de verkoop van haarden en kachels. Zakelijk en politiek trad Nol in bekende voetsporen. In 1970 volgde hij zijn vader op als KVP-lid van de Gemeenteraad. Die politieke ‘erfopvolging’ duurde maar een raadsperiode. De zaak vroeg alle aandacht door de overname door Blokker, naast plannen voor een vestiging in Dukenburg. Kort voor de opening in 1976 werd Nol een van de eerste franchisenemers van Jaap Blokker. In 1977, vlak voor de verhuizing naar de Broerstraat, kreeg ook de zaak in de Lange Hezelstraat de naam van Blokker.  In 1986 en 1989 breidde Nol zijn Blokker-mini-imperium uit met vestigingen in Beuningen en Groesbeek. Die regionale filialen bleef Nol besturen tot 2009. De Nijmeegse filialen had hij al in 1999 verkocht.

Zijn zakelijke zorgen weerhielden Nol Smits niet van allerhande maatschappelijke activiteiten. Als straatvertegenwoordiger was hij betrokken bij de lancering van de Zomerfeesten door Nico Grijpink en John Bertine. Met David Mulder en Ab Uyen richtte hij in 1984 de Stichting Nijmegen blijft in beeld op, nadat hij eerder met David Mulder katholieke en protestantse middenstanders had gebundeld in het NVO. Nijmegen was voor Nol ook NEC. Hij was daar hij bestuurlijk actief van 1987 tot 1996, o.m. in de OSRN Business Club. In 2009 ontving Nol voor zijn Nijmeegse inbreng de Zilveren Waalbrugspeld. In 1998 was de fan van het Soaptheater al geëerd met het befaamde Blauwe Steentje.

Het Nijmeegs carnaval boeide Nol ook. In 1992 werd Nol Smits Heer van Knotsenburg. Hij was lange tijd steun en toeverlaat voor de Herenzitting en de Nijmeegse Carnavalsmis. Natuurlijk werd Nol ook lid van de Hofraad. Op de ‘Boerenbrullof 1998 verbond de Burgemeester van Knotsenburg Nol en zijn echtgenote Lidy in de onecht. Hoewel Heer en Boer was Nol geen hereboer, wel een daadkrachtig ondernemer, die Knotsenburg en Nijmegen diende met daden en duiten Ook de Vierdaagse hoorde bij Nol’s arsenaal van saamhorigheid, als gangmaker van sponsorlopen voor CWZ, 100 jaar VVV, Radboud Kinderziekenhuis en Taborhuis en als individuele loper. In 2013, tijdens zijn laatste Vierdaagse met kleinzoon Joost, moest Nol afhaken: signaal van de ziekte, die hem langzaam zou slopen. Maar ‘Nolleke’ bleef de Vierdaagse trouw, als eregast op het terras van Ger Leenders tot ook dat onmogelijk werd. 

Aan het boeiende en onbaatzuchtige leven van Nol Smits kwam op 4 februari 2015 een einde. Nijmegen en Knotsenburg herinneren zich een man, die er altijd was voor zijn vrouw en kinderen, en daarbuiten voor vrienden, zakenpartners en NEC-ers. Nol paarde geestdrift aan bescheidenheid, inzet aan terughoudendheid. Soms was hij kritisch, maar steeds opbouwend. Hij vond een eigen weg maar altijd in saamhorigheid de Nijmeegse gemeenschap. In 1999, bij het afscheid van Blokker Nijmegen werd hij ook daarom Lid in de Orde van Oranje-Nassau.