Jo Samson

Nijmegen 30 mei 1934 – Nijmegen 18 oktober 2014, uitbater City Bar

Jo Samson zag het levenslicht boven café De Scheepvaart aan de Waalkade. Met broers Piet, Bert, Gerrit en Koos stak kleuter Jo soms de Waal over om zijn vader’s ‘nevenvestiging’ Sprokkelenburg te bezoeken. Tijdens de oorlogsjaren volgde Jo lager onderwijs bij de broeders op de Hertogstraat, en na de oorlog de mulo op het Kelfkensbos. Hij ontmoette al vroeg kaaisjouwers en bootslieden. ‘In café́ De Scheepvaart werd de post voor de schippers bezorgd, die dan door Samsons zonen met een roeiboot naar de schepen werd gebracht’, aldus het Nijmeegs Kroegenboek. Na de herbouw van het stadscentrum begon vader Piet Samson een café aan de Houtstraat.

Jo vond eerst werk in de binnenvaart, en korte tijd later bij Nijs & Vale tot de dienstplicht hem bij de mariniers in Doorn en in Aruba bracht. De jonge marinier stond meestal achter de kantinebar om de stelling ‘zo vader zo zoon’ te bevestigen. Geen wonder, dat Jo in 1957 zijn vader ging helpen in Café Het Centrum, nu al jaren Café Samson. In 1958 trouwde Jo Samson met Mia Haanen (1937 – 1986), met wie hij drie kinderen kreeg: Ingrid, Trudy en Rob.De jonge kastelein nam in 1960 Café Jarowiti over van naamgevers Jan, Rob, Willeke en Tiny Peters en veranderde de naam in ‘City Bar’. Zijn kroeg trok aanvankelijk weinig klanten. Maar geleidelijk kwamen meer gasten opdagen: middenstanders en buurtbewoners uit de Benedenstad, befaamde koppelbazen, verdwaalde politici en figuren, die zich bij Jo thuis voelden. Kunstenaars met atelier op loopafstand spanden de kroon, op de voet gevolgd door journalisten en drukkers van de Gelderlander, die in het ‘café om de hoek’ hun bijkantoor zagen.

Jo verstond de kunst van het verbinden, ook dankzij praatgrage kunstenaars als Rob Terwindt, Harry van Kuyk, Ed van Teeseling, Theo Elfrink, Nel Linssen, Dirk Rodenburg, Klaus en Peter van de Locht en Geertjan van Oostende. Dat zij soms hun rekeningen in nature betaalden deerde niemand. De schilderijen aan wand en plafond pasten wonderwel bij stamgasten als betonwerker Walter Robijns, uitdeuker Toon Hermsen en opzichter Toon van den Berg. Bakker Guus Wennekes, veehandelaar Sjaak van Swelm en koppelbaas Cees Bosch waren even verknocht aan de City Bar als de krantenmannen en vrouwen. Hoofredacteur Louis Frequin kwam af en toe, maar stadsredacteuren Rob Hoogveld en Harrie Janssen en fotografen Jan van Leeuwen en Jan van Teeffelen waren bijna dagelijks aanwezig.

De City Bar was befaamd om allerhande, meestal toevallige gebeurtenissen. Aan de lange houten tafel zaten schakers en bridgers, soms in wedstrijdverband. Die tafel fungeerde ook als ‘catwalk’ voor kattenparades met bierviltjes. De oude flipperkast trok eigen liefhebbers. De door Jo met Rob Terwindt opgerichte visclub Het Scholleke toonde bij thuiskomst trots verse schollen. Boy Raymakers begon soms op zijn trompet te spelen. Knotsenburg was taboe, tot Prins Ad I in 1978 Jo mocht onderscheiden. Er was altijd wel wat te beleven, ook dankzij de gastvrije barkeepers die Jo een kwart eeuw letterlijk en figuurlijk terzijde stonden.

Jo Samson verkocht in 1986 zijn befaamde kroeg aan Louis Claus, die het etablissement ombouwde tot ‘De Blonde Pater’, een grand café met grootstedelijke allure. Een deel van de City Bar-gangers verkaste naar Café Goossens op de Grote Markt. Jo Samson zou zich met zijn partner Annemiek van Woerden (1946 –2 011) snel aansluiten bij zijn vroegere stamgasten. Het beroemde kroegtafereel van Rob Terwindt verhuisde zelfs mee naar Goos, na een korte tussenstop bij Café Biessels. Jo Samson ging activiteiten ondernemen, waarvoor eerder de tijd ontbroken had. Vissen met vrienden, talloze stadswandelingen, meerdere Vierdaagsen, en bovenal fietsen met partner Annemiek, waarbij hij grote afstanden niet schuwde: Gibraltar, Boedapest, Berlijn en – hoogtepunt – de tocht naar Rome, met Harry Janssen en Ans Lansink. Het huis aan de Waalkade, waar hij in 1989 met Annemiek was neergestreken, bleef een echte pleisterplaats voor vrienden, vooral bij de uitbundige vieringen van de jaarwisseling. Na de ziekte en het overlijden van Annemiek vermande Jo zich. Maar ook de sterke oud-kastelein werd ziek. Hij overleed op 18 oktober 2014, drie honderd meter westelijk van de plaats waar hij geboren was.

Bronnen:

Harry Janssen: Jo Samson 75. Driekwart eeuw samengevat in 3333 woorden en honderd afbeeldingen (2009)

Jacqueline van Ginneken: Jo Samson (1934-2014), man van de legendarische City Bar, De Gelderlander, 23 october 2014

Ad Lansink: Ter herinnering aan Jo Samson (1934 – 2014): Blog www.adlansink.nl