EAC

Europese Afvalcatalogus

EC

Europese Commissie

ECHA

Europees Agentschap Registratie Chemische Stoffen (REACH)

Eco-effectiviteit

Ontwerp van veilig, gezonde en winstgevende industriele processen met economische, ecologische en maatschappelijke waarde (volgens Cradle to Cradle)

Eco-efficiency

Verhouding tussen de waarde en de milieugevolgen van een product of dienst

Ecodesign

ecodesignProductontwerp gebaseerd op milieuhygienische uitgangspunten

EEG

Europese Economische Gemeenschap

EG

Europese Gemeenschap

Einde-afvalfase

Situatie waarin na toetsing aan criteria afval in juridische zin ophoudt afval te zijn

Eindverwerking

Afvalverwijdering waarbij het verwerkingsproces in beginsel geen ruimte laat voor verdere bewerking van de afvalstroom: verbranding zonder voldoende terugwinning van energie (D10 = disposal conform Kaderrichtlijn afvalstoffen) of (functioneel) storten (landfilling)