Knotsenburg schrieft geschiedenis

Omslag 'Van de Prins geen kwaad'Het bestuur van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen besloot, aangespoord door het historisch besef van Prins Stasiu I de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval vast te (laten) leggen. Dat is een pittige opgave, zo weten lieden, die zich eerder verdiepten in de historie van wat nog niet zo lang Knotsenburg heet. De omslag van ‘Van de Prins geen kwaad’ leert, dat Onno I (Luske) de eerste Stadsprins was, die op zijn onderscheiding Knotsenburg vermeldde. Toch gaat de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval verder terug, zelfs tot in de middeleeuwen. Geen wonder dus, dat de SOCN  een werkgroep vroeg de geschiedenis van het Nijmeegs carnaval in beeld te brengen. Voorzitter van de werkgroep was SOCN-bestuurslid Roy Jacobs, die Harrie Janssen, Stasiu Teunissen, John de Kluijs en Ad Lansink vroeg hem te assisteren. ‘Nijmegen schrieft geschiedenis’ moest in 2017 tot zichtbare resultaten leiden.

Middeleeuwse meute in de kelder van fort Knodsenburg (Old Cave)

Middeleeuwse meute in de kelder van fort Knodsenburg (Old Cave)

De werkgroep wist, dat al aardig wat informatie beschikbaar is. Het Convent van Ex-Prinsen kan bogen op Van de Prins geen kwaad, aangevuld met vouwbladen. Ook Schaaralaaf: een verzameling van intussen 334 publiek toegankelijke bulletins is een rijke bron. Het ‘Prinsenboek’ bevat veel boeiend materiaal, zelfs over de eeuwen voor Nico I. De werkgroep had zicht op noch toegang tot archieven van carnavalsverenigingen en dweilorkesten: bronnen, die ooit nog aangeboord kunnen worden. Knotsenburgers, die getuige waren van de prinsenproclamatie op 12 november 2016 zagen, hoe ‘Knotsenburg schrieft geschiedenis’ de rode draad was van de zitting, culminerend in de slotact door het Prinsenconvent: de zoektocht naar de sleutel van de kist, waaruit Prins Bart I (van de Berg) en zijn Kabinet tevoorschijn kwamen. Fort Knodsenburg kwam tot leven via een (ex-prinselijk) drankgelag, een wilde achtervolging van Bas I (Teurlings) met zijn sleutel. De binnenkomst  van de middeleeuwse meute in de Vereeniging en de Knotsemarij horen inmiddels tot de nieuwste geschiedenis van Knotsenburg,

Prins Bart I en zijn Kabinet 'schrieven geschiedenis' in wat een historisch jaar gaat worden: 2017

Prins Bart I en zijn Kabinet ‘schrieven geschiedenis’ in wat een historisch jaar werd: 2017

Tijdens de proclamatie van 2016 werd ook de website Knotsenburg in Beeld geopend. Hele, halve en nog-niet-Knotsenburgers kunnen naar hartelust grasduinen in het beeldenarchief, dat in de komende maanden en jaren verder wordt aangevuld. Beheerder John de Kluys en SOCN ontvangen graag ontbrekend beeldmateriaal.  De bezoekers van het Prinsenweekend konden op een videoscherm in de Vereeniging ook kennis nemen van  De ene Prins is de andere niet: een overzicht in beeld en geluid van alle Stadsprinsen, die Knotsenburg hebben aangevoerd, van Nico I (Grijpink) – de latere Grootvorst van Nijmegen – tot en met Bart I (van de Berg). De presentatie is beschikbaar op Youtube door de groene link aan te klikken. Thuiskijken kan dus, evenals onderweg, tot in de trein toe behalve in de stiltecoupe. Verspreiden mag, met of zonder bronvermelding. Schaaralaaf tenslotte is te vinden op de website van het Convent van Ex-Prinsen: www.prinsenconventknotenberg.nl: een ongetwijfeld verrassende bron.

Over kleur gesproken: Prins Peter II in de Veste bij sociale zitting van De Blauwe Schuit

Knotsenburg werkt intussen gestaag door aan haar historie, ook in het jaar waarin groen de primaire kleur van Nijmegen is door de verkiezing tot European Green Capital 2018. Knotsenburgers zijn immers niet eenkennig wanneer het om kleuren gaat. Prins Peter II (Pfeil), een echte Geberste Kruker en NEC-fan kan er over meepraten, en doet dat ook, overal waar hij met zijn kabinet – een enthousiast stel met ‘historische’ ervaring -verschijnt. Zijn optreden bij de 33e Herenzitting, voor het eerst in Concertgebouw de Vereeniging, smaakt naar meer. Wordt de – wellicht koude – Carnavalsoptocht 2018 het hoogtepunt, of komen er meer toppen in het overigens korte prinsdom van Prins Peter II?