Ladder van Lansink

Van rood naar groen

Van rood naar groen

Voorkeursvolgorde van afvalbeheer: preventie – producthergebruik – materiaalhergebruik – verbranden met terugwinning van energie – verbranden – functioneel storten

In de motie Lansink c.s. (1979) werden bron- en nascheiding genoemd (B en C in de afbeelding). Bij de codificatie van de ladder zijn bron- en nascheiding vervangen door product- en materiaalhergebruik.

Landfill

220px-LandfillA disposal site where solid waste, such as paper, glass, and metal, is buried between layers of dirt and other materials in such a way as to reduce contamination of the surrounding land. Modern landfills are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to keep pollutants from leaking into the soil and water.

  • The American Heritage® Science Dictionary
  • Copyright © 2002. Published by Houghton Mifflin.

LAP

Landelijk Afval Beheer Plan

LCA

Levenscyclusanalyse

Levenscyclus analyse

Het in kaar brengen en beoordelen van (de milieueffecten) alle input- en outputstromen van een product

Linssen, Nel (1935 – 2016)

Armband, ontworpen en gemaakt door Nel Linssen

Armband, ontworpen en gemaakt door Nel Linssen

Nel Linssen (Mook, 4 oktober 1935 – 1 augustus 2016) was een Nederlands beeldend kunstenaar, die vooral als ontwerper van sieraden internationale faam heeft verworven. Na haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, ontwierp zij voornamelijk glas-in-loodramen, mozaïeken en wandkleden. Halverwege de jaren’80 van de twintigste eeuw verschoof haar aandacht naar larmbanden, halssieraden en gebruiksvoorwerpen van gevouwen afwasbaar papier met een eenvoudige maar ritmische structuur. , waarin structuur, eenvoud en ritmiek een hoofdrol spelen. Nel Linssen ontving de prestigieuze Karel de Grote=prijs van de stad Nijmegen. De kunstenares overleed op 80-jarige leeftijd. Zij werd begraven op Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting

LMA

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen