MAC

Maximum Admissable Concentration

Materiaalhergebruik

Na recycling en bewerking wordt materiaal, afkomstig van een afgedankt product verwerkt in een nieuw, eventueel ander product

Meestoken

Afval verbranden in centrale if cementoven ter vervanging van primaire brandstof

MER

Milieu Effect Rapport

Mineralisatie

Afbraak van organische verbindingen door micro-organismen

Minimumstandaard

Minimaal hoogwaardige wijze van bewerking van een afvalstof of afvalstroom

MJ

MegaJoule (1 miljoen joule)

MKB

Midden- en Kleinbedrijf