Teeseling, Ed van (1924 – 2008)

Zittend meisje - Beeld op Heyendaalseweg in Nijmegen

Zittend meisje – Beeld op Heyendaalseweg in Nijmegen

De in Amsterdam geboren Ed van Teeseling groeide op in Nijmegen, en volgde in Arnhem dij Gijs van Hoff de opleiding tot beeldhouwer. De ‘stadsbeeldhouwer’ van Nijmegen maakte voor zijn woonplaats talrijke beeldhouwwerken. Hij schiep ook veel  vrije werken in brons, steen en gebakken klei, maar maakte ook schilderijen en tekeningen.

Terugleverplicht

Verplichte teruglevering van afgedankte producten aan een producentenorganisatie

Terwindt, Rob (1940 – 2019)

Nijmeegs kunstenaar, befaamd om zijn kleurrijke doeken op groot formaat: een van de kunstenaars die ik vanaf 1972 in de City Bar aan de Houtstraat leerde kennen. Hij was daar een van de centrale figuren, niet alleen vanwege zijn artistieke kwaliteiten maar ook als uitstekend causeur, die met vrijwel alle stamgasten – ook de verdwaalde politicus – goed kon opschieten. Ik mocht in de loop van de jaren drie keer een expositie van Rob Terwindt openen, respectievelijk in Heeswijk Dinther (1992), Nijmegen (1997) en nogmaals Nijmegen (2015).

Robert Terwindt: De ontvoering van Europa

Robert Terwindt: De ontvoering van Europa

TJ

TeraJoule (10.000.000.000.000.000.000.000 joule)

TK

Tweede Kamer

TLN

Transport Logistiek Nederland

TNO

Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Torrefactie

(partieel) carbonisatieproces bij 200-350 graden Celsius, waarin ruwe biomassa wordt omgezet in brandstof

Transitie

Structurele maatschappelijke verandering als gevolg van elkaar versterkende ontwikkelingen. Voorbeelden: overgang van lineaire naar circulaire economie; verschuiving energieproductie van fossiele bronnen (gas, aardolie, steenkool) naar duurzame bronnen (zon, wind, water)