Zelfregulering

Private partijen zijn – ok stellen zichzelf – verantwoordelijk voor opstelling, uitvoering en handhaving van regels, soms in of na overleg met de overheid.

Zero-Win

Zero Waste in Industrial Networks

Zorgplicht

Wettelijke verplichting van gemeenten om zorg te dragen voor een adequate inzameling van huishoudelijk afval

Zwerfafval

Weggegooid afval in de openbare ruimte