1986: Werkbezoek aan Fokker?

Werkbezoek van de vaste Commissie voor Economische Zaken aan Fokker (?)

Werkbezoek van de vaste Commissie voor Economische Zaken aan Fokker (?)

Bij het opruimen en ordenen van oude archieven komen soms afbeeldingen tevoorschijn van gebeurtenissen, die al lang uit het geheugen verdwenen zijn. Neem nou het pastel-kleurige beeld, waarop een fotograaf Cor van Dis Jr (SGP) , Meindert Leerling (RPF), Paul Rosemoller (GroenLinks) en mij heeft vastgelegd. De leden van de vaste commissie voor economische zaken waren kennelijk op werkbezoek bij een scheepswerf. Of was het toch een bezoek Fokker, waar we een vliegtuigromp van binnen mochten bekijken? De foto-afdruk geeft wel aanwijzingen maar geen duidelijk uitsluitsel. De opname dateert uit de jaren 1986 tot 1994, de tijd van de analoge beelden toen van digitalisering nog geen sprake was, van vastlegging van datum, tijd en cameragegevens evenmin. Dat de politieke bezoekers geïnteresseerd waren in wat zij te zien kregen, is aan de gezichten af te lezen. Ik neem aan, dat we getuige waren van de bouw van een Fokker 70. Het was een historisch bezoek, want Fokker beëindigde de productie van de – overigens fraaie reeks – vliegtuigen in 1996.  Werkbezoeken hoorden in die tijd tot de gebruikelijke bezigheden, bijna een vaste routine voor de vrijdag. Op die dag, soms ook op maandag, trokken de leden van de Tweede Kamer commissie-gewijs het land in om zich op de hoogte te laten stellen van de actuele ontwikkelingen in hun werkveld. Ik herinner me zelfs een maand in 1980, waarin de vaste commissie voor volksgezondheid drie vrijdagen achtereen op werkbezoek ging ter voorbereiding van de behandeling van een wetsvoorstel. De tijden zijn intussen veranderd. Werkbezoeken vinden nog steeds plaats, maar in lagere frequentie, en vaak ook in partijverband, vooral wanneer verkiezingen voor de deur staan. Zelf hield ik van werkbezoeken, vooral wanneer de maakindustrie liet zien waartoe de bedrijven en hun medewerkers in staat waren. Terugkomend op de afbeelding: zou iemand mij kunnen helpen bij de opsporing van de plaats en tijd van het werkbezoek? Was het inderdaad Fokker?