IBC

Isoleren, beheersen, controleren

IBC-criteria

Criteria bij toetsing van de stappen: isoleren, beheersen en controleren

IEEP

Institute for European Environmental Policy

IMA

Internationaal Meldpunt Afvalstoffen

Immobilisatie

Fysische of chemische insluiting van schadelijke of gevaarlijke stoffen

IMP

Indicatief Meerjarenprogramma

INSnet

InterNetwork for Sustainability

Internalisering

Toerekening van kosten van ongewenste neveneffecten aan veroorzakers c.q. producenten of dienstverleners