Convenant

Overeenkomst tussen overheden, tussen een overheid en een natuurlijk of een een rechtspersoon, of tussen natuurlijke en/of rechtspersonen