Wabm

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

WBB

Wet Bodem Bescherming

WBEEE

Waste of Electrical and Electronical Equipment

WBM

Wet Belasting op Milieugrondslag

WCA

Wet Chemische Afvalstoffen

Windziften

Scheiding van lichte en zware afvalstoffen door opwaartse luchtstroom

Wm

Wet milieubeheer

Wms

Wet milieu-gevaarlijke stoffen

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid