VROM

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Thans Infrastructuur en Milieu (I&M))