Vergassen

Omzetting van vaste brandstoffen in energetisch laagwaardige gassen waarbij beperkte oxidatie kan plaats vinden

Vergisting

Afbraak van organische stof in zuurstofarme omgeving met productie van biogas