Voetafdruk

Per persoon of instelling beschikbare gebruiksruimte met instandhouding van natuur en biodiversiteit (ecological fotoprint)

Voorhangprocedure

Geclausuleerde delegatie van bevoegdheden, waarbij de Tweede Kamer de mogelijkheid houdt om een AMvB te wijzigen