Mineralisatie

Afbraak van organische verbindingen door micro-organismen

Minimumstandaard

Minimaal hoogwaardige wijze van bewerking van een afvalstof of afvalstroom