Mineralisatie

Afbraak van organische verbindingen door micro-organismen