Motie

Een uitspraak van een of meer leden van de Eerste of Tweede Kamer om aan te geven, dat een onderwerp belangrijk is om met een oproep aan de regering om een actie te ondernemen