Ladder van Lansink

Van rood naar groen

Van rood naar groen

Voorkeursvolgorde van afvalbeheer: preventie – producthergebruik – materiaalhergebruik – verbranden met terugwinning van energie – verbranden – functioneel storten

In de motie Lansink c.s. (1979) werden bron- en nascheiding genoemd (B en C in de afbeelding). Bij de codificatie van de ladder zijn bron- en nascheiding vervangen door product- en materiaalhergebruik.

Landfill

220px-LandfillA disposal site where solid waste, such as paper, glass, and metal, is buried between layers of dirt and other materials in such a way as to reduce contamination of the surrounding land. Modern landfills are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to keep pollutants from leaking into the soil and water.

  • The American Heritage® Science Dictionary
  • Copyright © 2002. Published by Houghton Mifflin.

LAP

Landelijk Afval Beheer Plan