Ladder van Lansink

Van rood naar groen

Van rood naar groen

Voorkeursvolgorde van afvalbeheer: preventie – producthergebruik – materiaalhergebruik – verbranden met terugwinning van energie – verbranden – functioneel storten

In de motie Lansink c.s. (1979) werden bron- en nascheiding genoemd (B en C in de afbeelding). Bij de codificatie van de ladder zijn bron- en nascheiding vervangen door product- en materiaalhergebruik.