Levenscyclus analyse

Het in kaar brengen en beoordelen van (de milieueffecten) alle input- en outputstromen van een product