IMA

Internationaal Meldpunt Afvalstoffen

Immobilisatie

Fysische of chemische insluiting van schadelijke of gevaarlijke stoffen

IMP

Indicatief Meerjarenprogramma