Immobilisatie

Fysische of chemische insluiting van schadelijke of gevaarlijke stoffen