INSnet

InterNetwork for Sustainability

Internalisering

Toerekening van kosten van ongewenste neveneffecten aan veroorzakers c.q. producenten of dienstverleners

Inzamelen

Ophalen van afvalstoffen bij een persoon of instantie die zich van afvalstoffen ontdoet