EMA

Europees Milieu Agentschap

EMAS

European Eco Management and Audit Scheme

Emissie

Uitstoot van stoffen naar water, bodem, lucht