Einde-afvalfase

Situatie waarin na toetsing aan criteria afval in juridische zin ophoudt afval te zijn

Eindverwerking

Afvalverwijdering waarbij het verwerkingsproces in beginsel geen ruimte laat voor verdere bewerking van de afvalstroom: verbranding zonder voldoende terugwinning van energie (D10 = disposal conform Kaderrichtlijn afvalstoffen) of (functioneel) storten (landfilling)