AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur : wetgevend instrument met (detail-)voorschriften