AVI

Afvalverbrandingsinstallatie

AVI-vliegas

021 234px_avi-vliegas

Vliegas
Bron: LAP

Vliegas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbedoven

AVR

Afvalverwerking Rijnmond