Inzamelen

Ophalen van afvalstoffen bij een persoon of instantie die zich van afvalstoffen ontdoet