Aeroob

Omgeving met voldoende zuurstof

Afgifteplicht

Verplichting om afgedankte (elektrische en electronische) producten aan te leveren bij erkende inzamelaars en verwerkers (nog niet wettelijk geregeld)

Afvalbeheer

Alle handelingen die met afval worden uitgevoerd

Afvalbeleid

Beleid gericht op de meest milieuvriendelijke verwerkingsmethoden voor afval

Afvalhierarchie

Waste hierarchy according to www.recycling.nl

Waste hierarchy according to www.recycling.nl

Synoniemen: voorkeursvolgorde afvalbeheer of Ladder van Lansink.

Engelse term: waste hierarchy, veelal uitgewerkt met reduce [A], re-use [B] en recycle [C], en verder

recovery [D], incineration [E] en landfilling [F]

 

 

 

Afvalscheiding

Voor- of nascheiding van afvalstromen. Voorscheiding wordt ook wel bronscheiding genoemd.

ALARA

As low as reasonably achievable

Anaeroob

Omgeving met weinig of geen zuurstof