Joint implementation

Het donorland investeert in projecten voor emissievermindering in het gastland in ruil voor emissiekredieten, die het donorland mag optellen bij het eigen emissiequotum