Bedrijfsafval

Gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, afkomstig van bedrijven