BRBS

Brance Vereniging Recycling Breken Sorteren

Broeikaseffect

Opwarming van de aarde door toenemende concentratie van stoffen om het aardoppervlak, die de warmte-uitstraling of afgifte bemoeilijken

Broeikasgas

Gas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Het opwarmend effect (GWF) van enkele gassen ten opzichte van CO2 (= 1) bedraagt voor CH4 21 en voor N2O 310.