Bewerken

Veranderen van de aard of hoedanigheid door behandeling met fysische en/of chemische en/of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering